image image
ADLİ TIP
ADLİ BİLİMLER
ADLİ TIP Tıp ve hukuk çok eskilerden beri birbirleriyle ilişkili bilimlerdir. Bu iki bilim ilk olarak dinlerde bütünlük sağlamış ve hekimlerle hakimlerin görevleri tanrı ve insan arasındaki aracı olan papazlarda birleşmiştir.

Fransa, Avrupa ülkeleri arasında sistematik adli tıpa erken başlayan ülkelerdendir. 1570 den 1692 yılına kadar, Fransa Almanya’daki uygulamaları daha da ilerleterek gibi adli tıp gelişimini akademik disiplin olarak algılamıştır.
ADLİ BİLİMLER Tıp, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi pozitif bilimler ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin adaletin hizmetine sunulması ile ilgilenen dalların tümüdür. Ya da bir başka ifadeyle tüm bilirkişilik hizmetleri bir arada toplanacak olursa, bu birlikteliğe “adli bilimler” denilebilir.

Doğal olarak bu alanda adli tıp uzmanları, hukukçular, mühendisler, psikologlar, polisler, istatistikçiler gibi bir çok farklı meslek grubu bulunmaktadır..

MEDİKOLEGAL AKADEMİ

MLA Ülkemizin ilk özel adli bilimler merkezidir.
Adli bilimlerin hemen her alanında çok sayıda uzman ile hizmet vermektedir.

 

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 67/6: “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii, kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”

Hukuk, çözümü uzmanlık gerektiren sorunlarda, bilim ışığında ve bilimsel dayanaklarla adalet sunmak için adli bilimler ile birlikte çalışmaktadır. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu bir çok yönden adli tıp hizmetlerinde ve hekimlerin hukuki/cezai sorumluluğu tanımında değişiklikler getirmiştir. Yeni kanun ile gerçekleştirilen bu düzenlemeler ile artık adli tıp ve adli bilimler hizmetleri için bireysel başvurular da yapılabilmektedir.

 
 

MEDİKOLEGAL TANITIM FİLMİ

.

 

MLA ARKEOLOJİ

GRAFO EĞİTİM


SAHTECİLİK EĞİTİMİ

BİLİŞİM SUÇLARI EĞİTİMİ